IMMUTARE

Bazując na wieloletnim doświadczeniu w pracy w obszarze bezpieczeństwa operacji lotniczych i zarządzania kryzysowego Pracownia Psychoterapii i Psychoedukacji IMMUTARE oferuje kompleksowe usługi z zakresu wsparcia psychologicznego i reagowania kryzysowego dla zarządzających portami lotniczymi.

Przygotowanie portu lotniczego na wypadek wystąpienia sytuacji kryzysowej odnosi się do utrzymywania gotowości Centrum Operacyjnego Lotniska i służb ratowniczo - gaśniczych, ale również przygotowaniu infrastruktury portu lotniczego oraz jego pracowników do przyjęcia i obsługi osób uczestniczących w sytuacji kryzysowej. Dobre przygotowanie portu lotniczego do sytuacji kryzysowej gwarantuje prowadzenie skutecznych
i skoordynowanych działań umożliwiających minimalizację negatywnych skutków zdarzenia.

Pracownia Psychoterapii i Psychoedukacji IMMUTARE wspiera zarządzających portami lotniczymi w zakresie:

 • dążenia do uzyskania spójności i adekwatności planów postępowania w sytuacji zagrożenia i innych wymaganych dokumentów operacyjnych
 • budowania kultury organizacyjnej wspierającej bezpieczeństwo w oparciu o komunikację z podmiotami współpracującymi (przewoźnicy, agenci obsługi naziemnej, reprezentanci służb państwowych)
 • prowadzenia działań zmierzających do prowadzenia adekwatnej komunikacji medialnej w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej
 • opracowywania i wdrażania „szytych na miarę” planów postępowania w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej, uwzględniających specyficzne potrzeby osób poszkodowanych i ich bliskich
 • przygotowania portu lotniczego do reagowania w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej wg. wytycznych IATA dla władz portów lotniczych
 • przygotowywania planów ćwiczeń obejmujących reagowanie w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej oraz przygotowanie do przeprowadzania i podsumowania ww. ćwiczeń
 • opracowania i przeprowadzania szkoleń z zakresu reagowania kryzysowego dla personelu zaangażowanego
  w sytuacje kryzysową (psychoedukacja przedincydentalna)
 • podejmowania działań z zakresu wsparcia psychologicznego bezpośrednio po zakończeniu akcji ratowniczej
 • podejmowania działań z zakresu wsparcia psychologicznego dla personelu portu lotniczego po zakończeniu działań związanych z wystąpieniem sytuacji kryzysowej (psychoedukacja postincydentalna i debriefing)
 • prowadzenia szkoleń psychologicznych dla personelu służb lotniskowych (radzenie sobie ze stresem, komunikacja interpersonalna, budowanie zespołów, obsługa klienta)
 • prowadzenia szkoleń z zakresu psychologicznych podstaw pomocy osobom poszkodowanym, w wyniku wystąpienia sytuacji kryzysowych i ich rodzinom
 • prowadzenia szkoleń z zakresu wykorzystania zasad czynnika ludzkiego w zarządzaniu operacyjnym portem lotniczym

 

lublin

 

Wypowiedzi uczestników szkolenia z zakresu psychologicznych podstaw pomocy dla osób poszkodowanych i ich rodzin:

Szkolenie poszerzyło moją wiedzę pod kątem psychologii tłumu.

Nauczyłam się sposobu podejścia do PAX/oczekujących, czuję się pewniejsza na wypadek sytuacji kryzysowej.

Ciekawe doświadczenie, zostały przedstawione przykłady "z życia". Zachęcam do wzięcia udziału w takim szkoleniu.

Szkolenie przebiegało w przyjemnej atmosferze i dostarczyło nam wiedzy w zakresie działania w sytuacji kryzysowej.

Warto uczestniczyć w takim szkoleniu.

Warto zainwestować w takie szkolenie, prowadzone tak profesjonalnie i sympatycznie.

To szkolenie pokazało mi inny aspekt pracy w sytuacji kryzysowej. Jest bardzo pomocne gdyż mam na stanowisku bezpośredni kontakt z pasażerami i osobami oczekującymi.