IMMUTARE

Terapia poznawczo – behawioralna jest skuteczną i naukowo potwierdzoną formą leczenia wielu zaburzeń psychicznych, głównie zaburzeń lękowych i zaburzeń nastroju. Głównym celem terapii poznawczo - behawioralnej jest wprowadzenie zmian dotyczących emocji, zachowania, sposobu myślenia oraz objawów fizjologicznych klienta.

W psychoterapii poznawczo – behawioralnej szczególną uwagę zwraca się na sposób, w jaki dana osoba interpretuje daną sytuację:

Terapia poznawczo – behawioralna jest terapią o charakterze edukacyjnym, skupia się na konkretnym problemie
i jest terapią krótkoterminową. Najczęściej spotkania odbywają się w formie cotygodniowych, trwających około 50 minut sesji. Liczba spotkań jest dostosowana do potrzeb klienta, zazwyczaj jednak nie przekracza 10 -15 spotkań. Relacja klienta 
i terapeuty opiera się na współpracy. Klient jest zachęcany do samodzielnej pracy nad danym problemem pomiędzy sesjami.

Terapia poznawczo-behawioralna jest sprawdzonym algorytmem postępowania, skutecznym szczególnie
w przypadkach:

 • zaburzeń lękowych:
  • lęk społeczny
  • zespół leku uogólnionego
  • zaburzenie lękowe z napadami paniki
  • fobie
  • zaburzenie obsesyjno – kompulsyjne („nerwica natręctw”)
  • zaburzenie po stresie traumatycznym/ zespół stresu pourazowego (PTSD)
 • zaburzeń nastroju:
  • depresja
  • dystymia
  • choroba afektywna - dwubiegunowa
 • zaburzeń osobowości (wspomagająco)

 

W celu uzyskania najlepszych rezultatów terapii obok metod charakterystycznych dla terapii poznawczo - behawioralnej w Pracowni Psychoterapii i Psychoedukacji IMMUTARE stosowane są założenia:

Terapii Schematu  - innowacyjne podejście integracyjne rozwinęte przez Jeffreya Younga jako rozszerzenie tradycyjnej terapii poznawczo - behawioralnej, skupia się na problemach głęboko zaburzonych emocji oraz zaburzeniach osobowości, stosując obok interwencji poznawczych techniki afektywne i doświadczeniowe

Dialogu Motywującego - nowatorskie podejście, którego skuteczność oparto na wynikach badań naukowych. Metoda oparta na humanistycznych zasadach, takich jak akceptacja, poszanowanie autonomii człowieka i wydobywanie jego potencjału. Metody Dialogu Motywujacego mają na celu wzmocnić w kliencie jego efektywne zangażowanie w poszukiwanie rozwiązań problemów oraz wprowadzenie trwałych zmian w życiu.

Terapii EMDR - u podstaw terapii EMDR legło odkrycie dr Francine Shapiro. Początkowo podejście rozwinęło sie jako metoda leczenia Zaburzenia po Stresie Traumatycznym (PTSD), odnosząc ogromny sukces w pracy
z weteranami wojny w Wietnamie. W 2000 roku terapia EMDR została uznana przez International Society
for Traumatic Studies jako efektywny sposób leczenia PTSD. Podobne stanowisko zajęły później w Irlandii:
The North Ireland Department of Health oraz National Institute of Clinical Excellence w Wielkiej Brytanii. EMDR zostało również uznane za potwierdzoną badaniami, wysoce efektywną metodę zalecaną przez Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne. Terapia EMDR łączy elementy wielu terapeutycznych podejść psychologicznych
w zwartą formułę, jej cechą wyróżniającą jest jednak aspekt neurofizjologiczny. Dzisiaj, po ponad dwudziestu latach doświadczeń, coraz częściej tłumaczy się, uzyskaną dzięki EMDR, redukcję lęku jako efekt bilateralnej stymulacji mózgu.