IMMUTARE

Pracownia Psychoterapii i Psychoedukacji IMMUTARE prowadzi szkolenia i warsztaty psychologiczne dostosowane do potrzeb klienta (szkolenia „szyte na miarę”). Dotychczas przeprowadzone szkolenia obejmowały:

  • skuteczne metody radzenia sobie ze stresem
  • efektywna komunikacja interpersonalna
  • budowanie zespołów
  • trening menadżerskich umiejętności społecznych
  • przywództwo
  • trening asertywności
  • psychologiczne aspekty zarządzania sytuacja kryzysową
  • szkolenia z zakresu postępowania w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej
  • szkolenia z zakresu psychologicznych podstaw pomocy dla osób poszkodowanych w sytuacji kryzysowej i ich rodzin