IMMUTARE

Marta Dymowska

Właściciel Pracowni Psychoterapii i Psychoedukacji IMMUTARE. Psycholog z doświadczeniem w pracy z osobami odczuwającymi negatywne konsekwencje udziału w sytuacjach kryzysowych, posiada doświadczenie
w prowadzeniu zajęć psychoedukacyjnych dostosowanych do specyficznych potrzeb klientów. Absolwentka Szkoły Treningu i Warsztatu Psychologicznego w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA. Posiada doświadczenie w prowadzeniu działań związanych z zapewnieniem wsparcia psychologicznego i psychoedukacji dla służb lotniskowych oraz udzielaniu pomocy psychologicznej osobom uczestniczącym w wypadkach lotniczych i ich rodzinom. Obecnie doskonali swoje umiejętności z zakresu psychoterapii poznawczo – behawioralnej
w Szkole Psychoterapii Centrum CBT – CBT EDU, akredytowanym przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej
i Behawioralnej (PTTPB) i European Association for Behavioural and Cognitive Therapies (EABCT). Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej oraz Polskiego Towarzystwa Badań nad Stresem Traumatycznym. W swojej pracy gwarantuje profesjonalizm, zaangażowanie i szacunek dla klienta. Pracuje pod stałą superwizją oraz w oparciu o zasady Kodeksu Etyczno
- Zawodowego Psychologa.

znany lekarz LOGO