IMMUTARE
Terapia EMDR w IMMUTARE!!!
W dniach 9 - 12 września 2015 r. miałam okazję uczestniczyć we wspaniałym warsztacie z zakresu terapii EMDR. U podstaw idei terapii psychologicznej EMDR legło odkrycie dr Francine Shapiro, która stwierdziła ustępowanie myśli intruzywnych wraz z szybkimi ruchami gałek ocznych. Początkowo podejście rozwinęło się jako metoda leczenia Zaburzenia po Stresie Traumatycznym (PTSD), odnosząc ogromny sukces w pracy z weteranami wojny w Wietnamie oraz z osobami po gwałcie. W 2000 roku terapia EMDR została uznana przez International Society for Traumatic Stress Studies jako efektywny sposób leczenia PTSD. Podobne stanowisko w sprawie nowej metody leczenia zajęły później w Irandii: The North Ireland Department of Health (2005) oraz National Istitute of Clinical Excellence w Wielkiej Brytanii (2005). EMDR zostało również uznane za potwierdzoną badaniami, wysoce efektywną metodę zalecaną przez Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne. Terapia EMDR łączy elementy wielu terapeutycznych podejść psychologicznych w zwartą formułę, jej cechą wyróżniającą jest jednak aspekt neurofizjologiczny. Dzisiaj, po ponad dwudziestu latach doświadczeń, coraz częściej tłumaczy się ową – odkrytą przez Francine Shapiro – redukcję lęku jako efekt bilateralnej stymulacji mózgu, który można osiągnąć zarówno za pomocą ruchu gałek ocznych jaki i stymulacji dotykowej lub dźwiękowej. 
Czy terapia EMDR będzie skuteczna dla Ciebie? 
Serdecznie zapraszam na spotkanie! 
Rezerwacja wizyt: T 885 151 388

 

 

Zapraszam do zapoznania się z ofertą szkolenia Zarządzanie kryzysowe w portach lotniczych - plany postepowania i aspekty psychologiczne, realizowanego we współpracy z Uczelnią Łazarskiego.

szkolenie