IMMUTARE

Latanie to wielka pasja, ale też zawód związany ze szczególnymi wymaganiami i obciążeniami. Zawód pilota związany jest z olbrzymią odpowiedzialnością i specyficznymi predyspozycjami jednostkowymi. Wykonywanie zawodu pilota związane jest również ze specyficznym odbiorem społecznym osób reprezentujących tę grupę zawodową oscylującym pomiędzy podziwem a całkowitym brakiem zrozumienia.

Pracownia Psychoterapii i Psychoedukacji IMMUTARE oferuje konsultacje psychologiczne dostosowane do specyficznych potrzeb osób wykonujących zawód pilota, w tym:

  • pomoc w kwestiach związanych ze stosowaniem zasad czynnika ludzkiego w lotnictwie
  • pomoc w obszarze związanym z CRM - Cockpit Resources Management 
  • pomoc w przygotowaniu do egzaminu z obszaru „Człowiek ograniczenia i możliwości” – Human Performance and Limitations
  • pomoc w rozwiązywaniu sytuacji trudnych wynikających z kontaktów z członkami załogi lub pasażerami (komunikacja interpersonalna)
  • pomoc w budowaniu satysfakcjonujących relacji interpersonalnych w życiu prywatnym (relacje z rodziną i przyjaciółmi)
  • pomoc w powrocie do optymalnego funkcjonowania po uczestnictwie w zdarzeniu kryzysowym takim jak: wypadek, katastrofa, strata bliskiej osoby
  • pomoc w radzeniu sobie z trudnościami osobistymi